elenafashionruse@abv.bg
+359 877155355
 • За Нас
 • Клиенти
 • Оборудване
 • Галерия
 • Контакти

За Нас

montylov-HyBXy5PHQR8-unsplash
thomas-wolter-UgIWjp7hwhU-unsplash

„Елена Фешън Русе" ООД

„Елена Фешън Русе“ ООД е фирма специализирала се в производството на облекла за водещи марки на европейския и световния пазар. Екипът залага на професионализъм и качество, което ни прави търсен и желан партньор.

Производството се осъществява на площ от 3000кв.м , оборудвана с:

 • специализиран участък за многопластово настилане и кроене с 2 кроялни робота последно поколение;
 • шевни автомати за програмируеми шевове с електронно управление и високоскоростни шевни машини;
 • програмируеми преси и гладачна техника;
 • интелигентна лентова поточна линия за организация на производствения процес;
 • етикетиране и машинно опаковане;
 • краен контрол на изделието.

Европейски програми

„Елена Фешън Русе“ ООД прилага програма за намаляване до минимум отпадъците от производство и запрашеност на въздуха. Имаме отговорно отношение към качеството, безопасността и социална отговорност по отношение на работното място и атмосфера.

Високо качество

Сертификат Intertek

Сертификат Оценка на условията на работното място издадено от Intertek

Сертификат ISO 14001:2015

Постигаме високо качество и производителност с непрекъснато обновяване на техниката. В тази връзка фирмата е бенефициент по:

Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност“

2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по проект BG16RFOP002-3.004-0129-C01 Ресурсна ефективност в „Елена Фешън Русе“ ООД.

На 10.07.2020 г., от 13:00 ч. в гр. Русе, на адрес ул. Княжеска № 4, конферентна зала на хотел Ана Палас, компания от шивашкия сектор – ЕЛЕНА ФЕШЪН РУСЕ ООД ще проведе Пресконференция в изпълнение на проект BG16RFOP002-3.004-0129 „Ресурсна ефективност в ЕЛЕНА ФЕШЪН РУСЕ ООД“ по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите”.

На пресконференцията ще бъдат представени целите на проекта, изпълнените дейности и постигнатите резултати, след въвеждане в експлоатация на пилотните технологични решения – Линия от автомати за производство на рокли със софтуерно управление и транспортна система и Система за автоматизирано следене на отделните процеси в производството на облекла в реално време за гарантиране на високо качество на процеса и оптимизиране на производството. Целта е да се повиши информираността на заинтересованите страни и да се покаже ефектът от въвеждане в експлоатация на пилотни технологични решения в производствения процес на бенефициента.

Поканени за участие са медии, граждани, институции и всички заинтересовани страни.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициент е фирма ЕЛЕНА ФЕШЪН РУСЕ ООД. Общата стойност на проекта е 1 549 000.00 лв., от които 791 690.00 лв. европейско и 139 710.00 лв. национално съфинансиране.

Ние сме верни на себе си и се ангажираме винаги да се представяме най-добре.

Политика на Фирмата

Ние, Елена Фешън Русе, считаме постоянството, ентусиазма и екипния дух за крайъгълен камък на дълготрайните добри отношения между всички страни. Държейки се за тези основни ценности компанията напредва всеки ден както в производителността, така и в подобряване на трудовите отношения.

Фирмата никога не допуска компромиси по отношение на качеството и в спазване на спецификациите на клиентите. Стремим се да отговорим на изискванията на клиентите си и дори да надминем техните очаквания.

Екипът е като добре смазана машина и всяка нейна част, независимо колко голяма или малка е тя, свършвайки своята работа по възможно най-добрия начин допринася за цялостното безпроблемно функциониране и производителност на фирмата.

Всички наши служители считат компанията за свое семейство. Когато фирмата постигне успех, всеки се чувства горд от това, сякаш това е негово собствено постижение .Това е страстта, която движи Елена Фешън Русе напред и нагоре.

Върхът на успеха е достъпен само за онези, които стоят здраво на земята и никога не се отказват от трудностите пред тях.

ДЪЛГОСРОЧНО ПАРТНЬОРСТВО

Така че, добре дошли в Елена Фешън Русе да изградим дългосрочно партньорство!